Rezanie komunikácií a spevnených plôch dilatačnou pílou

Rezanie podláh dilatačnou (škárovou) pílou je najbežnejší používaný spôsob rezania stavebných materiálov. Používame rezačky so spaľovacím motorom do vonkajšieho prostredia, alebo rezačky osadené elektromotorom do interiérov, bez možnosti vetrania. Rezné kotúče sú chladené vodou. Dilatačná píla je určená na rezanie pojazdných horizontálnych povrchov (betónové podlahy, priemyslové podlahy, vozovky, ...). Dilatačnou pílou sme schopní rezať materiály do hĺbky až 300 mm.

Obvyklé využitie:

 

 • Rezanie podlahových betónov, železobetónov, drátkobetónov
 • Rezanie škár do betónu, železobetónu
 • Rezanie dilatácií do živičných povrchov
 • Presné vyrezávanie poškodených častí z betónových a asfaltových plôch
 • Výrezy drážok v betónových plochách pomocou dilatačných píl s jedným alebo dvoma rezacími kotúčmi pre pokladanie vedenia

 

REZANIE BETÓNU, ŽELEZOBETÓNU A PANELOV STENOVOU PÍLOU

Stenová píla je používaná na profesionálne rezanie zvislých betónových a železobetónových konštrukcií (stien). Výkonná rezacia hlava s diamantovým kotúčom sa posúva po vodiacej koľajnici nad rezanou konštrukciou a tú reže. Stenovú pílu používame tiež na šikmých konštrukciách alebo podlahách po ktorých sa nie je možné posúvať rezačom škár. Vďaka vedeniu po koľajniciach vznikajú veľmi rovné a čisté otvory. Maximálna hĺbka rezu z jednej strany je 500 mm, pri obojstrannom reze je maximálna hĺbka rezu až 1000 mm.

Obvyklé využitie:

 

 • Diamantové rezanie možno použiť na dodatočné vyrezanie a rozšírenie dverných otvorov, vytvorenie výrezov pre  dvere, okná, rezanie otvorov pre technologické prestupy, otvory pre rozvody a vzduchotechniku, otvory pre výťahové šachty
 • Presné odstraňovanie stien, podláh a stropov ( rezanie otvorov do stien, rezanie do podlahy, rezanie do stropu, rezanie do betónu, rezanie do železobetónu, rezanie do panelu)
 • Zrovnávanie nerovných úsekov stien  ( rezanie betónu, rezanie železobetónu, rezanie panelu)
 • Postupné a šetrné bezotrasové demolácie konštrukcií aj celých objektov
 • Zväčšovanie alebo zarovnávanie otvorov rezaním v betóne, železobetóne a v paneloch
 • Odstraňovanie poškodených konštrukcií
 • Dilatačné špáry (drážky), pílenie betónu

 

 

REZANIE  PANELOV

Pre vytvorenie otvorov do panelov pre dvere, okná schodištia, ale aj atypické tvary sa používajú rôzne techniky vyrezávania. Na základe bezplatnej  obhliadky na mieste prác posúdime, ktorý spôsob rezania panelov použijeme, tak aby sme čo najviac zabezpečili statiku domu a najmenej zaťažili susedov proti hlučnosti.

Otvory možno vyrezávať v nosných konštrukciách aj nenosných priečkach. Spôsob jeho vystuženia a aj technológiu zhotovenia otvoru do panelu stanoví statik.

Po vyrezaní otvoru do panelu zabezpečíme vynosenie a odvoz sute na skládku.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred ohlásiť stavebnému úradu.

 

 

 • Obhliadka na mieste prác
 • Vypracovanie statického posúdenia
 • Výroba a montáž oceľovej výstuhy
 • Vyrezanie otvoru do panelu
 • Likvidácia pôvodných panelov na skládku odpadu

 

 

Ručné rezanie betónu a tehly

Ručné rezanie betónu a tehlového muriva vykonávame prstencovou pílou a reťazovou pílou .

Ručné rezanie sa využíva tam, kde nie je možné použiť iný spôsob rezania.

Ručným spôsobom rezania režeme otvory do hrúbky 250mm. Pri obojstrannom reze je maximálna hĺbka rezu 500 mm.

Prstencová píla je na tento druh rezania efektívna a ľahko použiteľná.

Na rezanie malých otvorov a dorezávanie rohov  používame benzínovú reťazovú pílu, ktorá je vďaka svojmu štíhlemu telu na tento účel vhodná.