Jadrové vŕtanie betónu

Jadrové vŕtanie je vŕtanie do veľmi odolných betónových, železobetónových alebo aj murovaných stien, stropov  alebo podláh s použitím diamantových nástrojov.

Použitie tejto techniky je vhodné v prípadoch, kedy je potreba vytvoriť presný kruhový otvor relatívne malej svetlosti do silného materiálu.

Vŕtať otvory je možné zvislo, vodorovne aj šikmo.

Jadrové korunky, osadené diamantovými segmentmi, prenikajú betónom približne 10 - 20 krát rýchlejšie než napr. pneumatické zbíjačky.

Naša spoločnosť realizuje otvory v rozmedzí od 14 mm do 700 mm.

 

Pri práci používa profesionálne stojanové elektrické, hydraulické a ručné vŕtačky HILTI a HYDROSTRESS.

Moderná diamantová rezacia technika prináša mnoho výhod, ktoré zjednodušujú vykonávanie prestavieb alebo demolácií:

 

 

  • vysoko presné rezy a jadrové vrty
  • rýchlosť
  • minimálny odstránený materiál
  • bezotrasové vŕtanie  a vŕtanie bez vibrácie
  • malá hlučnosť a prašnosť (chladiacu vodu je možné odsávať)

 

 

Obvyklé využitie:

 

 

  • Vŕtanie nových otvorov, jadrové vŕtanie, vyvŕtanie dier diamantovými korunkami - diamantové vŕtanie, vytvorenie otvorov pre prestupy v stropoch, stenách, pre inštalácie (voda, kúrenie, plyn, kanalizácia, elektrina, vzduchotechnika, počítačové siete)
  • mimoriadne hlboké otvory a skúšobné vrty
  • perforačné vrty pre odstránenie častí betónu
  • vŕtanie kotevných otvorov
  • otvory do panelov – jadrové vŕtanie do panelu